Bếp trưởng

Mường Thanh Luxury Viễn Triều Khu Bãi Dương, Phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang, Khánh Hòa

Nơi làm việc: Khánh Hòa

Danh mục: Bếp/ Phụ bếp/ Rửa bát

Hạn nộp hồ sơ: 20-11-2018

Mức lương: Thương lượng

230 lượt xem
Đăng tuyển 7 tháng trước
  Mô tả ngắn

Chức danh:

Bếp trưởng

Đơn vị trực thuộc:

Khách sạn Mường Thanh ……………..

Bộ phận (Ban/Phòng):

Chế biến món ăn (Bếp)

Báo cáo cho:

Giám đốc điều hành khách sạn hoặc Phó Giám đốc phụ trách ẩm thực được ủy quyền; Nghiệp vụ: Tổng Bếp trưởng Tập đoàn

Giám sát trực tiếp:

Bếp phó, Tổ trưởng, Trưởng ca, Nhân viên chế biến món ăn và

Tổ trưởng dọn rửa, Giám sát dọn rửa, Nhân viên dọn rửa.

 

  Mô tả công việc

1.

1. Dịch vụ khách hàng

-       Đảm bảo các món ăn được chế biến và trình bày thỏa mãn sự hài lòng của khách hàng;

-       Tư vấn cho chủ tiệc chọn thực đơn/ chọn món ăn phù hợp với đối tượng khách mời, đặc thù của tiệc và đặc thù vùng miền;

-       Cùng với bộ phận kinh doanh và dịch vụ ẩm thực làm các chương trình Ẩm thực (Food promotion) và các dịp Lễ, Tết;

-       Thường xuyên tiếp xúc với chủ tiệc và khách để rút kinh nghiệm;

-       Tham khảo ý kiến của Trưởng bộ phận Bàn  để lập thực đơn hàng ngày phù hợp với nguyên liệu thực phẩm hiện có, đáp ứng yêu cầu của các đối tượng khách.

2. Xây dựng cơ cấu nhân sự cho bộ phận bếp

-       Cùng với Tổ trưởng các bếp trường xây dựng cơ cấu tổ chức của bộ phận Bếp cho từng khu vực, đảm bảo phù hợp với quy mô của khách sạn, phù hợp với văn hóa vùng miền. Bao gồm cả bản mô tả công việc và mức lương cho từng vị trí trên cơ sở khảo sát các khách sạn trong vùng. Trình Ban Giám đốc khách sạn và Tổng Bếp trưởng Tập đoàn xem xét;

-       Đảm bảo nhân sự vừa đủ cho công việc.

3. Cập nhật/ Điều chỉnh các quy trình tiêu chuẩn và thực đơn

-       Cùng Tổng bếp trưởng Tập đoàn cập nhật/ xây dựng chương trình đào tạo 54 Đơn vị năng lực chuyên ngành chế biến món ăn theo tiêu chuẩn VTOS cho nhân viên;

-       Thiết lập và giám sát các quy trình để đảm bảo vệ sinh trong sản xuất và VSATTP trong  chế biến món ăn;

-       Thực đơn đảm bảo chi phí thực phẩm (Food cost) theo định mức phê duyệt của Tổng Giám đốc Tập đoàn mà không ảnh hưởng tới chất lượng của món ăn cũng như sự hài lòng của khách hàng;

-        Thường xuyên phát triển các thực đơn mới, các món ăn mới phù hợp với vùng miền, đối tượng khách hàng.

4. Đào tạo và phát triển nhân viên

-     Trên cơ sở nắm vững trình độ nghiệp vụ của CBNV dưới quyền để xây dựng và triển khai đào tạo nghiệp vụ Chế biến món ăn cho nhân viên trong bộ phận Bếp;

-     Đào tạo về kỹ năng quản lý Food cost, VSATTP cho Tổ trưởng các bếp;

-     Kèm cặp và đào tạo những nhân viên có tiềm năng để phát triển đội ngũ quản lý bếp trong tương lai.

5. Kiểm tra giám sát hoạt động của bộ phận bếp

-       Hàng ngày kiểm tra Phiếu báo ăn/ BEO để dự trù nguyên liệu, thực phẩm, phân công ca, nhóm làm việc cho các nhân viên dưới quyền đúng tay nghề đảm bảo chất lượng món ăn, tiết kiệm được nguyên liệu thực phẩm trong chế biến;

-       Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra các CBNV dưới quyền thực hiện các quy trình tiêu chuẩn, quy định và nội quy của khách sạn;

-       Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy trình kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động đối với CBNV dưới quyền;

-       Kiểm tra chất lượng thực phẩm về tiêu chuẩn chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm của nhà cung cấp;

-        Đề xuất khen thưởng, kỷ luật nhân viên trong bộ phận Bếp;

-        Trực tiếp tham gia vào chế biến các món ăn đòi hỏi kỹ thuật cao, có chất lượng và mỹ thuật cao;

-        Làm báo cáo theo các mẫu biểu hướng dẫn;

-        Đảm bảo Food cost theo đúng quy định;

-       Kiểm tra giá thực phẩm hàng ngày.

6. Các nhiệm vụ khác

-     Chịu trách nhiệm về việc lưu mẫu thức ăn theo quy định của cơ quan quản lý về Vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) thuộc Bộ Y tế;

-     Thường xuyên đi thăm quan chợ, siêu thị, cơ sở chế biến của các nhà cung cấp để kiểm tra về chất lượng và những thực phẩm có sẵn;

-     Kết hợp với Kỹ sư trưởng, Trưởng bảo vệ để phòng chống tai nạn và an toàn cháy nổ;

-     Mặc trang phục chỉnh tề, có biển tên ghi rõ chức vụ để khách tiện liên hệ;

-     Hỗ trợ các Bếp khác trong Tập đoàn khi được điều động;

-     Và các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu.

Dịch vụ khách hàng

-       Đảm bảo các món ăn được chế biến và trình bày thỏa mãn sự hài lòng của khách hàng;

-       Tư vấn cho chủ tiệc chọn thực đơn/ chọn món ăn phù hợp với đối tượng khách mời, đặc thù của tiệc và đặc thù vùng miền;

-       Cùng với bộ phận kinh doanh và dịch vụ ẩm thực làm các chương trình Ẩm thực (Food promotion) và các dịp Lễ, Tết;

-       Thường xuyên tiếp xúc với chủ tiệc và khách để rút kinh nghiệm;

-       Tham khảo ý kiến của Trưởng bộ phận Bàn  để lập thực đơn hàng ngày phù hợp với nguyên liệu thực phẩm hiện có, đáp ứng yêu cầu của các đối tượng khách.

2. Xây dựng cơ cấu nhân sự cho bộ phận bếp

-       Cùng với Tổ trưởng các bếp trường xây dựng cơ cấu tổ chức của bộ phận Bếp cho từng khu vực, đảm bảo phù hợp với quy mô của khách sạn, phù hợp với văn hóa vùng miền. Bao gồm cả bản mô tả công việc và mức lương cho từng vị trí trên cơ sở khảo sát các khách sạn trong vùng. Trình Ban Giám đốc khách sạn và Tổng Bếp trưởng Tập đoàn xem xét;

-       Đảm bảo nhân sự vừa đủ cho công việc.

3. Cập nhật/ Điều chỉnh các quy trình tiêu chuẩn và thực đơn

-       Cùng Tổng bếp trưởng Tập đoàn cập nhật/ xây dựng chương trình đào tạo 54 Đơn vị năng lực chuyên ngành chế biến món ăn theo tiêu chuẩn VTOS cho nhân viên;

-       Thiết lập và giám sát các quy trình để đảm bảo vệ sinh trong sản xuất và VSATTP trong  chế biến món ăn;

-       Thực đơn đảm bảo chi phí thực phẩm (Food cost) theo định mức phê duyệt của Tổng Giám đốc Tập đoàn mà không ảnh hưởng tới chất lượng của món ăn cũng như sự hài lòng của khách hàng;

-        Thường xuyên phát triển các thực đơn mới, các món ăn mới phù hợp với vùng miền, đối tượng khách hàng.

4. Đào tạo và phát triển nhân viên

-     Trên cơ sở nắm vững trình độ nghiệp vụ của CBNV dưới quyền để xây dựng và triển khai đào tạo nghiệp vụ Chế biến món ăn cho nhân viên trong bộ phận Bếp;

-     Đào tạo về kỹ năng quản lý Food cost, VSATTP cho Tổ trưởng các bếp;

-     Kèm cặp và đào tạo những nhân viên có tiềm năng để phát triển đội ngũ quản lý bếp trong tương lai.

5. Kiểm tra giám sát hoạt động của bộ phận bếp

-       Hàng ngày kiểm tra Phiếu báo ăn/ BEO để dự trù nguyên liệu, thực phẩm, phân công ca, nhóm làm việc cho các nhân viên dưới quyền đúng tay nghề đảm bảo chất lượng món ăn, tiết kiệm được nguyên liệu thực phẩm trong chế biến;

-       Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra các CBNV dưới quyền thực hiện các quy trình tiêu chuẩn, quy định và nội quy của khách sạn;

-       Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy trình kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động đối với CBNV dưới quyền;

-       Kiểm tra chất lượng thực phẩm về tiêu chuẩn chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm của nhà cung cấp;

-        Đề xuất khen thưởng, kỷ luật nhân viên trong bộ phận Bếp;

-        Trực tiếp tham gia vào chế biến các món ăn đòi hỏi kỹ thuật cao, có chất lượng và mỹ thuật cao;

-        Làm báo cáo theo các mẫu biểu hướng dẫn;

-        Đảm bảo Food cost theo đúng quy định;

-       Kiểm tra giá thực phẩm hàng ngày.

6. Các nhiệm vụ khác

-     Chịu trách nhiệm về việc lưu mẫu thức ăn theo quy định của cơ quan quản lý về Vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) thuộc Bộ Y tế;

-     Thường xuyên đi thăm quan chợ, siêu thị, cơ sở chế biến của các nhà cung cấp để kiểm tra về chất lượng và những thực phẩm có sẵn;

-     Kết hợp với Kỹ sư trưởng, Trưởng bảo vệ để phòng chống tai nạn và an toàn cháy nổ;

-     Mặc trang phục chỉnh tề, có biển tên ghi rõ chức vụ để khách tiện liên hệ;

-     Hỗ trợ các Bếp khác trong Tập đoàn khi được điều động;

-     Và các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu.

 

 Quyền lợi của bạn khi tham gia vào công việc này

- Hỗ trợ ăn ca.

- Được cấp đồng phục làm việc

- Lương, thưởng theo quy định tập đoàn

- BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ

- Có cơ hội Được đào tạo chuyên môn

- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp

- Các chế độ khác trao đổi trực tiếp trong quá trình phỏng vấn

 Yêu cầu công việc

Các đơn vị năng lực chính để đáp ứng vị trí này

Có 28 đơn vị năng lực để thực hiện công việc theo tiêu chuẩn VTOS, cụ thể là:

·      Về năng lực chung: GE19. Đảm bảo và duy trì vệ sinh và an toàn thực phẩm trong hoạt động chế biến món ăn; GE20.Sắp xếp và đóng cửa nhà bếp;

·      Về năng lực chuyên môn: FPS3.1.Chuẩn bị, hoàn thiện và trình bày món ăn cầm tay (canapes) và cốc tai (cocktail) cao cấp; FPS.3.2.Chuẩn bị, chế biến và trình bày món ăn nguội cao cấp/ tổng hợp; FPS3.3. Chuẩn bị, chế biến và hoàn thiện các sản phẩm từ bạt hạnh nhân, bạt đường trang trí và sản phẩm đường; FPS.3.4.Chuẩn bị, chế biến và hoàn thiện các sản phẩm từ Sô cô la; FPS.3.5. Duy trì hoạt động chế biến món ăn trong nhà bếp; FPS.3.6. Giám sát việc cung cấp dịch vụ ăn uống cho sự kiện; FPS4.1. Lên kế hoạch, xây dựng và phát triển thực đơn; FPS4.2. Giám sát chi phí và doanh thu của hoạt động chế biến món ăn;

·      Về năng lực quản lý quản lý: GAS4. Theo dõi,kiểm soát đặt hàng dự trữ mới; GAS5. Lập kế hoạch, quản lý và tổ chức các cuộc họp; GAS6. Quản lý các hoạt động thường ngày trong bếp; CMS1.Quản lý chất lượng dịch vụ và sự hài long của khách hàng; SCS2. Quản lý các sự cố và tình huống khẩn cấp; FMS1. Dự toán ngân sách; HRS1. Xác định nhu cầu phát triển của nhân viên; HRS2. Lập kế hoạch nhân sự; HRS 3. Tiến hành đánh giá năng lực của nhân viên; HRS4. Tiến hành và tuân theo các quy trình xử lý kỷ luật; HRS5. Tuyển dụng, tuyển chọn và giữ nhân viên; HRS. 6 Xử lý các khiếu kiện của nhân viên và giải quyết các vấn đề; HRS7. Tiến hành đào tạo tại chỗ cho nhân viên; HRS8.Thực hiện bài đào tạo nhóm; HRS9. Đảm bảo chất lượng công việc trong nhóm; HRS10.Lập kế hoạch, phân công và giám sát công việc của nhóm; HRS11. Thực hiện các quy định về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp;

·      Về năng lực du lịch có trách nhiệm: MTRTS4.7 Áp dụng du lịch có trách nhiệm trong hoạt động kinh doanh ăn uống.

Trình độ học vấn/ Trình độ chuyên môn

·      Có văn bằng/ chứng chỉ liên quan đến nghề chế biến món ăn do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Kinh nghiệm liên quan tới vị trí

·      Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Bếp phó/ Bếp trưởng hoặc phụ thuộc vào loại hình khách sạn (Luxury/ Grand/ Holidays/ Muong Thanh) để yêu cầu kinh nghiệm tương thích.

Phẩm chất cá nhân/ Thái độ làm việc

·      Có đạo đức nghề nghiệp, Sáng tạo, Chủ động và Tuân thủ.

Các kỹ năng cơ bản

·      Quản lý con người: Quản lý con người trên tinh thần định hướng, động viên nhằm cân bằng giữa kiểm tra và khuyến khích . Thúc đẩy và phát triển các kỹ năng của họ. Uỷ quyền, giao phó công việc cho cấp dưới thực sự, đặt ra mục tiêu và giám sát kết quả đạt được;

Tổ chức các cuộc họp ngắn đầu ca với Bếp phó, Tổ trưởng, Trưởng ca và nhân viên hàng ngày;

·      Gây ảnh hưởng: Có tác động tới hoạt động của Khách sạn thông qua sự có mặt và thái độ tự tin. Có sức thuyết phục, quả quyết trong đàm phán, đưa ra những ý kiến thích hợp và giải quyết được các vướng mắc;

·      Giao tiếp:

-         Luôn trao đổi thông tin giữa bộ phân bếp và nhà hàng, tiệc đặc biệt là với Quản lý dịch vụ Ẩm thực (F&B Service Manager);

-         Tham gia các cuộc họp Briefing hàng ngày do Giám đốc điều hành khách sạn chủ trì;

-         Giao tiếp rõ ràng và gãy gọn thể hiện qua lời nói và viết. Tự tin khi nói trước công chúng;

-         Coi giao tiếp là quá trình hai chiều và có kỹ năng lắng nghe tốt. Giao tiếp bằng tiếng Anh (Nếu công việc yêu cầu);

·      Phát triển các mỗi quan hệ: Có mối quan hệ tốt đối với nhân viên, khách hàng, cấp trên và những người quan trọng khác. Khéo léo trong việc xử trí các tình huống khó khăn và có khả năng xây dựng được lòng tin. Nhận biết được các phong tục tập quán khác nhau và ứng xử một cách thích hợp;

·      Lập kế hoạch: Tìm kiếm và dự đoán trước được các xu hướng, khả năng trong thời gian tới.Lập ra mục tiêu khắt khe nhưng thực tế, xem xét và điều chỉnh khi tình huống thay đổi.Quản lý thời gian cá nhân một cách hiệu quả và có một thời gian biểu chặt chẽ;

·      Phân tích thông tin: Hiểu và giải thích được các vấn đề tương đối phức tạp liên quan đến các thông tin, văn bản và số liệu. Nhận biết các xu hướng qua dữ liệu và xác định các nguyên nhân cơ bản;

·      Ra quyết định: Xem xét các lựa chọn và tính toán các rủi ro và trình lên Ban Giám đốc. Sáng tạo và kiên trì tìm giải pháp cho các vấn đề khó khăn. Thể hiện thái độ tận tâm với các quyết định và luôn có các kế hoạch đối phó với những tình huống bất ngờ;

·      Nhận thức về Thương mại: Cùng với Ban Giám đốc khách sạn xem xét các quyết định trong điều kiện tài chính và đạt được các mục tiêu về tài chính. Phát triển các chiến lược kinh doanh ngắn và dài hạn cùng các họat động tập trung nhằm thực hiện các chiến lược đó. Luôn cập nhật sự phát triển của Công ty, các xu hướng phát triển trong nước và toàn cầu về công nghệ và kinh tế;

·      Kiềm chế: Khả năng kiềm chế, bình tĩnh dưới áp lực thời gian và trong những tình huống khó khăn. Trực tiếp giải quyết những vấn đề khó khăn  trong khoản thời gian nhanh nhất. Khả năng thoát khỏi áp lực công việc vào thời gian cuối ngày làm việc.

Các kiến thức, kỹ năng bổ sung khác (ngoại ngữ, kỹ thuật…)

·      Tiếng Anh: Giao tiếp cơ bản ở trình độ C;

·      Kỹ năng máy tính: Sử dụng thành thạo word, xls và ppt;

·      Nắm vững các kiến thức khoa học về ăn uống như các chất dinh dưỡng, khẩu phần ăn, thực đơn, ..;

·      Có kiến thức về Thương phẩm, vệ sinh ăn uống;

·      Có kiến thức về tài chính, thị trường để nắm bắt thị trường ăn uống của khách hàng, xây dựng giá cả thực đơn món ăn, hạch toán quản lý khâu chế biến đảm bảo kinh doanh có lãi;

·      Kỹ năng đào tạo: Có chứng chỉ “Đào tạo đào tạo viên”;

·      Kỹ năng giám sát: Có chứng chỉ “Kỹ năng giám sát”.