Danh sách công việc

Nhân viên Bếp chính - Mường Thanh Luxury Cao Bằng

Mường Thanh Luxury Cao Bằng

Cao Bằng

Thương lượng

Cập nhật: 2 tháng trước

Giám sát Bếp - Mường Thanh Luxury Cao Bằng

Mường Thanh Luxury Cao Bằng

Cao Bằng

Thương lượng

Cập nhật: 2 tháng trước

Bếp phó - Mường Thanh Luxury Cao Bằng

Mường Thanh Luxury Cao Bằng

Cao Bằng

Thương lượng

Cập nhật: 2 tháng trước

Bếp trưởng - Mường Thanh Luxury Cao Bằng

Mường Thanh Luxury Cao Bằng

Cao Bằng

Thương lượng

Cập nhật: 2 tháng trước

Nhân viên Dịch vụ Giải trí - Mường Thanh Luxury Cao Bằng

Mường Thanh Luxury Cao Bằng

Cao Bằng

Thương lượng

Cập nhật: 2 tháng trước

Trưởng Bộ phận Nhà hàng - Mường Thanh Luxury Cao Bằng

Mường Thanh Luxury Cao Bằng

Cao Bằng

Thương lượng

Cập nhật: 2 tháng trước

Quản lý ca trực - Mường Thanh Luxury Cao Bằng

Mường Thanh Luxury Cao Bằng

Cao Bằng

Thương lượng

Cập nhật: 2 tháng trước

Trưởng bộ phận Lễ tân - Mường Thanh Luxury Cao Bằng

Mường Thanh Luxury Cao Bằng

Cao Bằng

Thương lượng

Cập nhật: 2 tháng trước

Nhân viên Thu ngân - Mường Thanh Holiday Mũi Né

Mường Thanh Holiday Mũi Né

Bình Thuận

5 - 7 triệu

Cập nhật: 5 tháng trước

Nhân viên Buồng phòng - Mường Thanh Holiday Mũi Né

Mường Thanh Holiday Mũi Né

Bình Thuận

Thương lượng

Cập nhật: 5 tháng trước

Hiển thị 10 công việc trong 12 công việc

 Lọc danh sách công việc