[Mường Thanh Luxury CAO BẰNG] - THÔNG BÁO DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1 VÀ LỊCH ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN MỚI

3743 lượt xem - Đăng tin 1 tuần trước

  Ngày 19-20/11/2022 vừa qua Tập đoàn Khách sạn Mường Thanh đã tổ chức thành công Ngày hội việc làm Khách sạn Mường Thanh Luxury Cao Bằng. Với gần 600 ứng viên đã có mặt tham gia phỏng vấn vào tất cả các vị trí của khách sạn với tinh thần chuyên nghiệp, trật tự.  

 

                                                                                                   -

Hơn 100 ứng viên xuất sắc đã vượt qua buổi phỏng vấn và chuẩn bị tiếp nhận công việc tại Khách sạn Mường Thanh Luxury Cao Bằng, hứa hẹn sẽ đưa Khách sạn Mường Thanh Luxury Cao Bằng trở thành điểm dừng chân hoàn hảo cho du khách trong và ngoài nước.

Những ứng viên không có tên trong danh sách dưới đây, Khách sạn Mường Thanh Luxury Cao Bằng sẽ lưu hồ sơ để cân nhắc cho những đợt tuyển dụng tiếp theo.

DANH SÁCH TIẾP NHẬN NHÂN SỰ ĐỢT 1 - KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH LUXURY CAO BẰNG

STT Bộ phận Họ và tên Vị trí
tuyển dụng
Giới tính Điện thoại
liên hệ
Bộ phận Buồng
1 Buồng Bế Thị Kiều Chinh  Phó Bộ phận Buồng Nữ 0987 678xxx
2 Buồng Trần Hữu Dũng Giám sát Tầng Nam 0332 935xxx
3 Buồng Hoàng Thị Bích Phương Giám sát Tầng Nữ 0344 352xxx
4 Buồng Nguyễn Thu Huyền Giám sát Tầng Nữ 0978 347xxx
5 Buồng Nguyễn Văn Thiện Giám sát Giặt là Nam 0359 212xxx
6 Buồng Lương Văn Hoàng Giám sát Vệ sinh công cộng Nam 0822 382xxx
7 Buồng Tạ Xuân Bách Giám sát Vệ sinh công cộng Nam 0964 825xxx
8 Buồng Bành Thúy Hường NV VP Buồng Nữ  0393 369xxx
9 Buồng Cung Thu Hương NV VP Buồng Nữ 0389 289xxx
10 Buồng Hứa Thị Thắm Nhân viên Buồng Nữ 0973 483xxx
11 Buồng Chu Thị Lòng Nhân viên Buồng Nữ 0354 467xxx
12 Buồng Lương Thị Hợp Nhân viên Buồng Nữ 0972 413xxx
13 Buồng Chu Thị Út Nhân viên Buồng Nữ 0966 419xxx
14 Buồng Đàm Thị Huyên Nhân viên Buồng Nữ 0368 099xxx
15 Buồng Hà Thị Mây Nhân viên Buồng Nữ 03362868xxx
16 Buồng Hoàng Thị Khuyên Nhân viên Buồng Nữ 0386 714xxx
17 Buồng Nguyễn Thị Biểu Nhân viên Buồng Nữ 0356 325xxx
18 Buồng Đàm Thị Nhàn Nhân viên VSCC Nữ 0814 464xxx
19 Buồng Đàm Văn Hưng Nhân viên VSCC Nam 0838 896xxx
20 Buồng Đàm Trung Kiên Nhân viên VSCC Nam 0883 147xxx
21 Buồng Nguyễn Thị Bích Ly Nhân viên VSCC Nữ 0833 160xxx
22 Buồng Nông Thị Lanh Nhân viên Giặt là Nữ 0393 317xxx
23 Buồng Trần Thị Ngà Nhân viên Giặt là nữ 0972 151xxx
24 Buồng Đinh Văn Vũ Nhân viên Giặt là Nam 0334 336xxx
25 Buồng Hoàng Thị Xoan Nhân viên Giặt là Nữ 0869 550xxx
Bộ phận An ninh
26 An ninh Lưu Bá Sơn Phó Bộ phận An ninh Nam 0343043xxx
27 An ninh Lê Phương Châu Giám sát An ninh Nam 0915356xxx
28 An ninh Lâm Xuân Trường Giám sát An ninh Nam 0366263xxx
29 An ninh Lê Thanh Liêm Giám sát An ninh Nam 0948519xxx
30 An ninh La Xuân Hòa Nhân viên An ninh Nam 0948181xxx
31 An ninh Nông Xuân Tứ Nhân viên An ninh Nam 0947044xxx
32 An ninh Hoàng Hùng Mạnh Nhân viên An ninh Nam 0346096xxx
33 An ninh Nông Đức Thái Nhân viên An ninh Nam 0853220xxx
34 An ninh Ma Văn Bình Nhân viên An ninh Nam 0842631xxx
35 An ninh Nguyễn Tiến Thành Nhân viên An ninh Nam 0915874xxx
36 An ninh Bùi Ngọc Tân Nhân viên An ninh Nam 0704120xxx
37 An ninh Hoàng Trung Thành Nhân viên An ninh Nam 0914891xxx
Bộ phận Bếp
38 Bếp Hà Bảo Hiệp Giám sát bếp bánh Nam 0825264xxx
39 Bếp Tầm Thị Loan Nhân viên bếp bánh Nữ 0366575xxx
40 Bếp Đặng Thị Thảo Nhân viên tạp vụ Nữ 0385811xxx
41 Bếp Đàm Thị Liên Nhân viên tạp vụ Nữ 0823313xxx
42 Bếp Nông Thị Hạnh Nhân viên tạp vụ Nữ 0359141xxx
43 Bếp Nông Thị Nhi Nhân viên tạp vụ Nữ 0378628xxx
44 Bếp Nguyễn Thị Thu Hiền Tổ trưởng bếp canteen Nữ 0816618xxx
45 Bếp Nông Thị Huệ Nhân viên Bếp canteen Nữ 0975434xxx
46 Bếp Lê Thị Hải Yến Phụ bếp Nữ 0915883xxx
47 Bếp Mông Văn Hiện Phụ bếp Nam 0868838xxx
48 Bếp Vương Huyền Thương Phụ bếp Nữ 0972691xxx
49 Bếp Hoàng Kim Lụa Phụ bếp Nữ 0981796xxx
50 Bếp Nông Thị Thu Hằng Phụ bếp Nữ 0834745xxx
51 Bếp Nguyễn Tuấn Anh Giám sát bếp Nam 0966646xxx
Bộ phận CNTT
52 CNTT Vũ Đình Hải Trưởng bộ phận CNTT Nam 0916096xxx
53 CNTT Đàm Quang Hiệp Nhân viên CNTT Nam 0816207xxx
Bộ phận Kế toán
1. Kế toán:
54 Kế toán Mã Thị Thu Loan Kế toán trưởng Nữ 0845155xxx
55 Kế toán Đinh Thị Hương Lan Kế toán tổng hợp/ Thuế Nữ 0949134xxx
56 Kế toán Phùng Thị Kiều Ly Kế toán doanh thu/Phải thu Nữ 0986182xxx
57 Kế toán Vương Thị Thúy Kế toán Phải trả/Giá thành Nữ 0847686xxx
58 Kế toán Chu Thị Liễu Thủ quỹ/ Kế toán lương/ BHXH Nữ 0335511xxx
59 Kế toán Trịnh Thị Huê Kế toán thuế/ Kế toán CCDC & TSCĐ Nữ 0886048xxx
2. Mua - Nhận hàng & Kho:
60 Kế toán Lê Thị Tố Trinh Phụ trách mua hàng Nữ 0389222xxx
61 Kế toán Nguyễn Duy Khương Nhận hàng/ Kho Nam 0853216xxx
3. Thu ngân:
62 Kế toán Lý Thị Thu Nhân viên Thu ngân FB Nữ 0367829xxx
63 Kế toán Trần Hồng Nhung Nhân viên Thu ngân FB Nữ 0818889xxx
64 Kế toán Mã Thị Diệp Nhân viên Thu ngân FB Nữ 0946665xxx
65 Kế toán Nguyễn Thị Lan Anh Nhân viên Thu ngân FB Nữ 0913000xxx
66 Kế toán Nông Trang Nhung Nhân viên Thu ngân kiêm Lễ tân Spa Nữ 0849711xxx
67 Kế toán Nông Thị Thủy Nhân viên Thu ngân kiêm Lễ tân Spa Nữ 0983432xxx
Bộ phận Kinh doanh
68 Kinh doanh Nông Thị Ngọc Ánh Giám sát  Kinh doanh Nữ 0911664xxx
69 Kinh doanh Hoàng Thiên Lý Nhân viên Kinh doanh Nữ 0329676xxx
69 Kinh doanh Cao Thị Thêu Nhân viên Kinh doanh Nữ 0327565xxx
70 Kinh doanh Doanh Thị Thu Hằng Nhân viên Đặt phòng Nữ 0915704xxx
71 Kinh doanh Nguyễn Hồng Nhung Nhân viên Kinh doanh Nữ 0359993xxx
Bộ phận Kỹ thuật
72 Kỹ thuật Nguyễn Thái Bảo Trưởng bộ phận Kỹ thuật Nam 0973726xxx
73 Kỹ thuật Bế Ích Thuận Giám sát Kỹ thuật Nam 0916838xxx
74 Kỹ thuật Đàm Minh Đức Nhân viên Kỹ thuật Nam 0972434xxx
75 Kỹ thuật Lục Kim Quý Nhân viên Kỹ thuật Nam 0397077xxx
76 Kỹ thuật Bế Ngọc Hai Nhân viên Kỹ thuật Nam 0988097xxx
77 Kỹ thuật Nông Văn Tọng Nhân viên Kỹ thuật Nam 0972238xxx
78 Kỹ thuật Hoàng Văn Hợp Nhân viên Kỹ thuật Nam 0387917xxx
79 Kỹ thuật Đàm Hải Toàn Nhân viên Kỹ thuật Nam 0356877xxx
80 Kỹ thuật Lương Văn Hưng Nhân viên Kỹ thuật Nam 0974910xxx
81 Kỹ thuật Hoàng Xuân Hoàn Nhân viên Kỹ thuật Nam 0376103xxx
82 Kỹ thuật Nông Thành Đô Nhân viên Kỹ thuật Nam 0388997xxx
83 Kỹ thuật Lý Đức Thùy Nhân viên Kỹ thuật Nam 0389073xxx
Bộ phận Lễ tân
84 Lễ tân Hoàng Thị Ngọc Quỳnh Giám sát Lễ Tân Nữ 0916381xxx
85 Lễ tân Trương Minh Hoàng Giám sát Lễ Tân Nam 0974705xxx
86 Lễ tân Nông Quốc Khánh Nhân viên Lễ tân Nam 0855411xxx
87 Lễ tân Chu Việt Hoài Nhân viên Lễ tân Nam 0378867xxx
88 Lễ tân Lý Thị Bảo Thoa Nhân viên Lễ tân Nữ 0944848xxx
89 Lễ tân Hoàng Thị Bích Hồng Nhân viên CSKH Nữ 0832810xxx
90 Lễ tân Đào Thu Huyền Nhân viên Lễ tân Nữ 0911019xxx
91 Lễ tân Lâm Ngọc Ánh Nhân viên Lễ tân Nữ 0342240xxx
92 Lễ tân Dương Thị Thu Hoài Nhân viên CSKH Nữ 0366706xxx
93 Lễ tân Đàm Thị Hồng Hải Nhân viên CSKH Nữ 0916931xxx
94 Lễ tân Tô Hoàng Yến Nhân viên Lễ tân Nữ 0878738xxx
95 Lễ tân Lê Bảo Hưng Tổ trưởng Hành lý Nam 0866888xxx
96 Lễ tân Đoàn Quốc Thái Nhân viên Hành lý Nam 0382046xxx
97 Lễ tân Lục Minh Trường Nhân viên Hành lý Nam 0944072xxx
98 Lễ tân Lô Minh Tuấn Nhân viên Hành lý Nam 0889902xxx
99 Lễ tân Nguyễn Viết Hữu Nhân viên Lái xe Nam 0989983xxx
100 Lễ tân Hoàng Văn Đức Nhân viên DV giải trí Nam 0977975xxx
101 Lễ tân Lò Văn Mạnh Nhân viên DV giải trí Nam 0336646xxx
102 Lễ tân Công Văn Hoan Nhân viên DV giải trí Nam 0868101xxx
Bộ phận Nhà hàng
103 Nhà hàng Đàm Thị Linh Xuân Điều phối viên FB Nữ 0352790xxx
104 Nhà hàng Đỗ Thị Thùy Dương Nhân viên Pha chế Nữ 0947892xxx
105 Nhà hàng Phạm Thị Linh Trang Nhân viên Pha chế Nữ 0911644xxx
106 Nhà hàng Du Quốc Huy Giám sát Dịch vụ Âm thực Nam 0946584xxx
107 Nhà hàng Phạm Thị Hương Giang Nhân viên Dịch vụ Ẩm thực Nữ 0813599xxx
108 Nhà hàng Nguyễn Quốc Dũng Nhân viên Dịch vụ Ẩm thực Nam 0852158xxx
109 Nhà hàng Đoàn Thị Quỳnh Dương Nhân viên Dịch vụ Ẩm thực Nữ 0916595xxx
110 Nhà hàng Nhâm Văn Hội Nhân viên Dịch vụ Ẩm thực Nam 0396511xxx
111 Nhà hàng Phạm Thị Lụa Nhân viên Dịch vụ Ẩm thực Nữ 0942938xxx
112 Nhà hàng Phùng Thị Ngọc Thúy Nhân viên Dịch vụ Ẩm thực Nữ 0976660xxx
113 Nhà hàng Nông Đình Du Nhân viên Dịch vụ Ẩm thực Nam 0344856xxx
114 Nhà hàng Hoàng Minh Châu Nhân viên Dịch vụ Ẩm thực Nữ 0396624xxx
115 Nhà hàng Hoàng Thị Lê Nhân viên Dịch vụ Ẩm thực Nữ 0354591xxx
116 Nhà hàng Lê Thị Thu Thủy Nhân viên Dịch vụ Ẩm thực Nữ 0384920xxx
117 Nhà hàng Sầm Mạnh Hùng Giám sát Dịch vụ Âm thực Nam 0343965xxx
118 Nhà hàng Trương Tuấn Anh Quản lý tiệc Nam 0979474xxx
119 Nhà hàng Lê Thị Duyên Nhân viên Dịch vụ Ẩm thực Nữ 0356000xxx
120 Nhà hàng Hà Thị Kim Huệ Giám sát Dịch vụ Âm thực Nữ 0916450xxx
121 Nhà hàng Lê Quốc Đạt Giám sát Dịch vụ Âm thực Nam 0968182xxx
122 Nhà hàng Ngọc Văn Quang Giám sát Dịch vụ Âm thực Nam 0919456xxx
123 Nhà hàng Nông Cao minh Giám sát Dịch vụ Âm thực Nam 0983587xxx
Bộ phận Nhân sự
124 Nhân sự Đỗ Thị Ngọc Anh Nhân viên Nhân sự Nữ 0943.925xxx

 

THÔNG TIN TIẾP NHẬN CÔNG VIỆC TẠI MƯỜNG THANH LUXURY CAO BẰNG.

1. Thông tin lịch tập trung

  • Tất cả các ứng viên đã trúng tuyển đến làm thủ tục tiếp nhận công việc và tham gia đào tạo định hướng vào 8h ngày thứ Ba (29/11/2022) tại Tầng 4 Khách sạn Mường Thanh Luxury Cao Bằng, lịch trình chi tiết như sau:

            - Từ 08:00 đến 12:00      : Đào tạo định hướng.

            - Từ 13:00 đến 17:30      : Đo đồng phục.

  • Nhân viên chuẩn bị: trang phục quần đen/ chân váy đen + áo sơ mi trắng + giày đen để mặc trong thời gian làm việc.

2. Thời gian đi thực tập, đào tạo chuyên môn

TT Bộ phận Địa điểm thực tập Thời gian thực tập Ghi chú
Từ ngày Đến ngày
1 Lễ tân + Buồng Mường Thanh Luxury Phú Thọ 30/11/2022 Tùy tình hình thực tế Dự kiến không quá ngày 10/12/2022
2 Kế toán + Nhân sự Mường Thanh Luxury Hạ Long Centre 30/11/2022
3 Bếp + Dịch vụ ẩm thực + Kinh doanh Mường Thanh Luxury Quảng Ninh 30/11/2022
4 Các bộ phận khác Mường Thanh Luxury Cao Bằng 30/11/2022 Khai trương  

 

3. Thời gian di chuyển đi thực tập, đào tạo chuyên môn

TT Thời gian Điểm đón Điểm trả Bộ phận di chuyển

1

8h ngày 30/11/2022 Khách sạn Mường Thanh Luxury Cao Bằng Khách sạn Mường Thanh Luxury Quảng Ninh Bếp + Dịch vụ ẩm thực + Kinh doanh

2

8h ngày 30/11/2022 Khách sạn Mường Thanh Luxury Cao Bằng Khách sạn Mường Thanh Luxury Hạ Long Centre Kế toán + Nhân sự

3

8h ngày 30/11/2022 Khách sạn Mường Thanh Luxury Cao Bằng Khách sạn Mường Thanh Luxury Phú Thọ Lễ tân + Buồng

 

GIẢI ĐÁP THÔNG TIN TRONG GIỜ HÀNH CHÍNH: (8h30 - 17h00 từ thứ 2 - thứ 6)
Liên hệ - Ms. Mai Anh: 0963 616 611