[Mường Thanh Grand Sơn La] Thông báo danh sách trúng tuyển và lịch đào tạo nhân viên mới

4959 lượt xem - Đăng tin 1 năm trước

Ngày 30/06 và 01/07 vừa qua Tập đoàn Khách sạn Mường Thanh đã tổ chức thành công Ngày hội việc làm Khách sạn Mường Thanh Grand Sơn La. Hơn 700 ứng viên đã có mặt tham gia phỏng vấn vào tất cả các vị trí của khách sạn với tinh thần chuyên nghiệp, trật tự.

Ngày 30/06 và 01/07 vừa qua Tập đoàn Khách sạn Mường Thanh đã tổ chức thành công Ngày hội việc làm Khách sạn Mường Thanh Grand Sơn La. Hơn 700 ứng viên đã có mặt tham gia phỏng vấn vào tất cả các vị trí của khách sạn với tinh thần chuyên nghiệp, trật tự.

Các cuộc phỏng vấn diễn ra chuyên nghiệp và trật tự.

Ảnh: Các nhà tuyển dụng phỏng vấn trực tiếp ứng viên tại Sơn La.

Hơn 100 ứng viên xuất sắc đã vượt qua buổi phỏng vấn và sẽ tiếp nhận công việc tại Khách sạn Mường Thanh Grand Sơn La sẽ đưa Khách sạn Mường Thanh Grand Sơn La trở thành sự lựa chọn tuyệt vời khi dừng chân tại thành phố Tây Bắc này.

Những ứng viên không có tên trong danh sách dưới đây, Khách sạn Mường Thanh Grand Sơn La sẽ lưu hồ sơ để cân nhắc cho những đợt tuyển dụng tiếp theo.

DANH SÁCH TIẾP NHẬN NHÂN SỰ ĐỢT 1 - KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH GRAND SƠN LA

STT Họ và tên Vị trí tuyển dụng Ngày sinh Ngày bắt đầu làm việc
  BAN GIÁM ĐỐC      
1 Vũ Thị Hồng Nhạn PGĐ Ẩm thực MTSLA    
  BỘ PHẬN AN NINH      
1 Nguyễn Tùng Lâm Phó bộ phận 5/5/1989 05/07/2018
2 Lò Văn Tùng Nhân viên  9/3/1994 05/07/2018
3 Nguyễn Thành Luân Nhân viên  22/11/1991 09/07/2018
4 Nguyễn Mạnh Hùng Nhân viên  4/9/1994 05/07/2018
5 Tòng Văn Sơn Nhân viên  10/9/1997 05/07/2018
6 Nguyễn Thế Quân Nhân viên  23/12/1990 05/07/2018
7 Lò Văn Hoàng Nhân viên  18/08/1996 05/07/2018
8 Nguyễn Thành Long Nhân viên  4/8/1995 05/07/2018
  BỘ PHẬN BẾP       
1 Hà Thị Hậu  Nv bếp canteen 13.03.1990 09/07/2018
2 Bùi Thị Hạnh Nv định lượng 30.05.1985 09/07/2018
3 Cầm Thị Minh Nv rửa bát  10.07.1982 09/07/2018
4 Nguyễn Lệ Hương Nv rửa bát  11.11.1992 09/07/2018
5 Hà Văn Đông Nấu Chính 24.03.1997 09/07/2018
6 Trần Văn Hoan  Bếp chính 03.03.1992 09/07/2018
7 Phạm Phi Long Phụ Bếp 03.11.1992 09/07/2018
8 Trần Thị Khánh Huyền  Nv Bếp Bánh  26.08.1997 09/07/2018
9 Phạm Thị Thùy Tổ trưởng bếp lạnh 05.03.1982 09/07/2018
10 Bùi Thị Trang  Tổ trưởng Canteen 26.11.1988 09/07/2018
11 Hồ Tùng Lâm Bếp Chính 11.03.1996 09/07/2018
12 Hoàng Thị Trang  Nv bếp canteen 11.07.1985 09/07/2018
13 Vi Thị Ánh  Nv rửa bát  13.06.1991 09/07/2018
14 Lê Thị Như Quỳnh Nv bếp canteen 27.08.1990 09/07/2018
16 Lò Văn Chung Phụ Bếp 09.06.1997 09/07/2018
  BỘ PHẬN BUỒNG      
1 Phan Văn Diệm TBP Buồng 11/20/1990 10/07/2018
2 Dương Thị Hoài Thu NVVP 8/22/1992 09/07/2018
3 Quàng Thị Ngọc Ánh NV Buồng 1/18/1993 09/07/2018
4 Đinh Thị Chính NV Buồng 6/2/1990 09/07/2018
5 Nguyễn Ngọc Kiên NV Buồng 5/6/1990 09/07/2018
6 Đỗ Thị Hoàng NV Buồng 8/26/1980 09/07/2018
7 Tòng Thị Thúy NV Buồng 4/16/1990 09/07/2018
8 Vì Thị Phượng NV Buồng 7/1/1984 09/07/2018
9 Lù Thị Đoàn NV Buồng 9/23/1972 09/07/2018
10 Tòng Thị Hoa NV Buồng 12/16/1994 09/07/2018
11 Trần Đức Phong NV Buồng 19/05/1992 09/07/2018
12 Đinh Hạnh Giang NV Buồng 7/5/1992 09/07/2018
13 Phạm Thị Hằng NV Buồng 11/16/1981 09/07/2018
14 Đào Thị Trang Giặt là 1/2/1990 09/07/2018
15 Dương Thị Hồng Hạnh NV Buồng 6/6/1987 09/07/2018
16 Nguyễn Thị Hoa NV Khu Công cộng 4/25/1980 09/07/2018
17 Lò Thị Pâng NV Khu Công cộng 9/11/1992 09/07/2018
18 Lò Văn Trụy Giặt là 2/27/1994 09/07/2018
19 Phạm Thị Nga NV Buồng 15/06/1991 09/07/2018
20 Hà Văn Thao NV Buồng 9/5/1997 09/07/2018
21 Tòng Văn Nam NV Buồng 6/2/1995 09/07/2018
22 Tòng Văn Cường NV Buồng 5/19/1997 09/07/2018
  BỘ PHẬN KẾ TOÁN      
2 Phạm Hương Trang  - Kế toán trưởng 7/8/1981 09/07/2018
3 Đinh Thị Yêu  - Kế toán tổng hợp/ Thuế 7/27/1982 09/07/2018
4 Lê Thị Hoa  - Kế toán Phải trả
 - Kế toán Giá thành
4/20/1986 09/07/2018
5 Nguyễn Thị Vân Anh  - Kế toán Doanh Thu
 - Kế toán Phải thu
10/26/1995 09/07/2018
6 Nguyễn Thanh Huyền  - Thủ quỹ
 - Kế toán lương
 - CCDC & TSCD
8/6/1995 06/08/2018
7 Ứng Thị Hà  - Kế toán nhận hàng
 - CCDC & TSCĐ/ Thuế
11/6/1992 09/07/2018
8 Nguyễn Thị Hằng Nga  - Kế toán kho
 - Kế toán nhận hàng
4/13/1991 09/07/2018
9 Phạm Thị Yến  - Phụ trách mua hàng
 - Kế toán kho
12/3/1993 09/07/2018
10 Hoàng Phương Khuyên Thu Ngân nhà hàng 2/21/1990 09/07/2018
11 Mè Thị Thảo Thu Ngân nhà hàng 10/10/1992 09/07/2018
12 Lưu Ngọc Quỳnh Giang Thu Ngân nhà hàng 7/14/1995 09/07/2018
13 Cầm Anh Tú Thu Ngân nhà hàng 4 4/18/1995 09/07/2018
14 Nguyễn Thị Thanh Hiền Thu Ngân Spa 1 10/3/1995 09/07/2018
  BỘ PHẬN IT      
  Vi Văn Đạt Giám sát CNTT (IT Supervisor) 02/05/1987 20/07/2018
  BỘ PHẬN KINH DOANH      
1 Nguyễn Hải Yến Chuyên viên KD 1993 09/07/2018
2 Hà Mai Kiên Chuyên viên KD 1983 09/07/2018
3 Phan Thị Vân Anh Nhân viên KD 1993 09/07/2018
4 Phạm Khánh Chi Nhân viên KD/đặt phòng 1995 09/07/2018
  BỘ PHẬN KỸ THUẬT      
1 Trần Mạnh Dũng Điện lạnh 21/8/1986 05/07/2018
2 Tạ Ngọc Nhiễn Điện nước 1969 05/07/2018
3 Tòng Văn Định Điện nước 13/9/1980 05/07/2018
  BỘ PHÂN DV ẨM THỰC      
1 Hà Thị Thúy  Điều phối viên  1993 09/07/2018
2 Vì Văn Gương Quản lý Nhà hàng và Tiệc hội nghị 1990 09/07/2018
3 Phạm Ngọc Duyên Giám sát nhà hàng 1993 09/07/2018
4 Lường Thị Thu Hường Nhân viên nhà hàng 1996 09/07/2018
5 Lường Thị Kim Thuân Nhân viên nhà hàng 1995 09/07/2018
6 Nguyễn Phương Anh Nhân viên nhà hàng 1991 09/07/2018
7 Nguyễn Ngọc Thắng  Nhân viên phục vụ  1994 09/07/2018
8 Lê Thị Thùy Linh Nhân viên nhà hàng 1992 09/07/2018
9 Cà Thị Thao Nhân viên nhà hàng 1998 09/07/2018
10 Trần Đức Trung Nhân viên Room Service 1997 09/07/2018
11 Cầm Ngọc Hà Giám sát tiệc  1995 09/07/2018
12 Quàng Văn Hạnh Giám sát tiệc  1993 06/08/2018
13 Lường Văn Chung Nhân viên BQ 1996 09/07/2018
14 Nguyễn Văn Hưng Nhân viên BQ 1997  
15 Cà Văn Diễn Nhân viên BQ 1992 09/07/2018
16 Lỗ An Thắng Nhân viên BQ 1996 09/07/2018
17 Phạm Minh Dũng Nhân viên pha chế 1995 09/07/2018
18 Lường Văn Hồng Nhân viên quầy bar 1996 09/07/2018
19 Nguyễn Thanh Hải Nhân viên pha chế 1991 09/07/2018
20 Điệu Chính Xuân Nhân viên phục vụ  1996 09/07/2018
  BỘ PHẬN LỄ TÂN      
1 Đoàn Thị Bích Phó Lễ tân 8/12/1981 09/07/2018
2 Lê Thúy Hảo Giám sát lễ tân  16/11/1983 09/07/2018
3 Hoàng Thu Dinh Nhân viên quan hệ khách hàng 16/10/1995 09/07/2018
4 Lù Thảo Nguyên NV Lễ tân 20/09/1996 11/07/2018
5 Ngô Ngọc Bích NV Lễ Tân 6/8/1996 09/07/2018
6 Trần Thu Hằng NV Lễ tân 13/08/1955 09/07/2018
7 Lù Văn Hải NV Lễ tân 7/12/1995 09/07/2018
8 Trần Thiên Dịu Shop Hoa Ban 18/04/1992 09/07/2018
9 Lò Công Thành NV Hành Lý 25/5/1994 09/07/2018
10 Phan Đức Anh  NV Hành Lý 1/3/1995 09/07/2018
11 Trần Hoàng Sơn NV Hành Lý 11/11/1996 09/07/2018
12 Lò Văn Quyết NV Hành Lý 18/10/1996 09/07/2018
13 Nguyễn Văn Tiến Giám sát Câu lạc bộ SK, Bể bơi và Spa 1/1/1991 09/07/2018
14 Lò Văn Hà Nhân viên Gym, Karaoke bể bơi 15/07/1995 09/07/2018
15 Quàng Văn Linh Nhân viên Gym, Karaoke bể bơi 08/11/1885 09/07/2018
16 Lèo Hải Triều Nhân viên Gym, Karaoke bể bơi 22/08/2000 11/07/2018
17 Đinh Thanh Tâm Nhân viên quan hệ khách hàng 16/12/1991 09/07/2018
  BỘ PHẬN NHÂN SỰ      
1 Đinh Thị Hồng Phó BP nhân sự 20/02/1992 09/07/2018

 

THÔNG TIN TIẾP NHẬN CÔNG VIỆC TẠI MƯỜNG THANH GRAND SƠN LA.

1. Thông tin tập trung

  • Đối với Bộ phận An Ninh và Bộ phận Kỹ Thuật: 8h ngày thứ 5 (05/07/2018) có mặt tại Ban quản lý dự án Khách sạn Mường Thanh Grand Sơn La để tiếp nhận công việc và di chuyển đến Mường Thanh Grand Holiday Mộc Châu để tham gia đào tạo định hướng và thực tập từ ngày 09/07/2018 đến ngày 16/07/2018.

 

  • Đối với Bộ phận Nhân sự, IT, Kế toán, Kinh doanh, Lễ tân, Ẩm thực, Buồng, Bếp: 8h ngày thứ 2 (09/07/2018) có mặt tại Ban quản lý dự án Khách sạn Mường Thanh Grand Sơn La để theo đoàn di chuyển đến Khách sạn Mường Thanh Holiday Mộc Châu tham gia đào tạo định hướng và thực tập trong vòng 1 tháng. Dự kiến, ngày 04/08/2018 đoàn sẽ trở về tiếp nhận công việc tại Khách sạn Mường Thanh Grand Sơn La.

Lưu ý:

  • Chi phí ăn ở và di chuyển trong thời gian làm việc và học tập tại Mộc Châu sẽ do Tập đoàn chi trả. Đoàn sẽ ăn và ở tại Khách sạn Mường Thanh Holiday Mộc Châu.
  • Nhân viên chuẩn bị: hành lý tư trang cá nhân kèm giấy tờ tùy thân; trang phục quần đen/ chân váy đen + áo sơ mi trắng để mặc trong thời gian làm việc.

GIẢI ĐÁP THÔNG TIN TRONG GIỜ HÀNH CHÍNH: (8h30 - 17h30 từ thứ 2 - thứ 6)
Liên hệ Ms. An 0963 616 611