Văn phòng Tập đoàn - Khách sạn Mường Thanh

Tập đoàn Mường Thanh đã phát triển bền vững thành Tập đoàn kinh tế tổng hợp đa ngành hoạt động trên các lĩnh vực Đầu tư- Xây dựng- Du lịch giải trí và hiện nay Tập đoàn mở rộng sang các lĩnh vực Đào tạo, Y tế, trở thành một Tập đoàn lớn mạnh với hơn 50 khách sạn  và dự án khách sạn, tạo việc làm và đời sống ổn định cho hơn 8000 lao động, hàng năm đóng góp hàng ngàn tỷ đồng cho ngân sách nhà nước. Tập đoàn Mường Thanh đã làm tốt công tác xã hội, giành một ngân quỹ rất lớn hàng chục tỷ đồng cho công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển dân trí, phát triển tài năng cho đất nước, góp phần giải quyết việc làm, phát triển kinh tế xã hội cho đất nước và thủ đô Hà Nội.

Thông tin liên hệ

Lô Cc5, Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Hà Nội

Phạm Thị Mai Anh- Số điện thoại:0963 616 611

 Danh sách công việc từ nhà tuyển dụng

Chuyên viên Truyền thông nội bộ - Văn phòng Tập đoàn

Văn phòng Tập đoàn - Khách sạn Mường Thanh

Hà Nội

Thương lượng

Cập nhật: 1 năm trước

Chuyên viên Thiết kế - Văn phòng Tập đoàn Mường Thanh

Văn phòng Tập đoàn - Khách sạn Mường Thanh

Hà Nội

Thương lượng

Cập nhật: 3 năm trước

Hiển thị 2 công việc trong 2 công việc