Danh sách công việc

Giám sát Kỹ thuật - Mường Thanh Hạ Long

Mường Thanh Grand Hạ Long

Quảng Ninh

Thương lượng

Cập nhật: 2 tuần trước

Nhân viên Thu ngân - Mường Thanh Hạ Long

Mường Thanh Grand Hạ Long

Quảng Ninh

3 - 5 triệu

Cập nhật: 2 tuần trước

Nhân viên Nhà hàng - Mường Thanh Hạ Long

Mường Thanh Grand Hạ Long

Quảng Ninh

3 - 5 triệu

Cập nhật: 2 tuần trước

Nhân viên Bếp chính - Mường Thanh Hạ Long

Mường Thanh Grand Hạ Long

Quảng Ninh

Thương lượng

Cập nhật: 2 tuần trước

Giám sát Bếp chính - Mường Thanh Hạ Long

Mường Thanh Grand Hạ Long

Quảng Ninh

Thương lượng

Cập nhật: 2 tuần trước

Nhân viên Buồng phòng - Mường Thanh Hạ Long

Mường Thanh Grand Hạ Long

Quảng Ninh

3 - 5 triệu

Cập nhật: 2 tuần trước

Nhân viên đặt phòng - Khách sạn Mường Thanh Grand Hà Nội Centre

Mường Thanh Hà Nội Centre

Hà Nội

Thương lượng

Cập nhật: 3 tuần trước

Nhân viên kinh doanh - Khách sạn Mường Thanh Grand Hà Nội Centre

Mường Thanh Hà Nội Centre

Hà Nội

Thương lượng

Cập nhật: 4 tuần trước

Nhân viên Nhà hàng - Mường Thanh Hạ Long

Mường Thanh Grand Hạ Long

Quảng Ninh

3 - 5 triệu

Cập nhật: 1 tháng trước

Nhân viên Bếp chính - Mường Thanh Hạ Long

Mường Thanh Grand Hạ Long

Quảng Ninh

Thương lượng

Cập nhật: 1 tháng trước

Hiển thị 40 công việc trong 88 công việc

 Lọc danh sách công việc