Danh sách công việc

Nhân viên Phục vụ - Mường Thanh Sài Gòn Centre

Mường Thanh Sài Gòn Centre

Thành phố Hồ Chí Minh

3 - 5 triệu

Cập nhật: 1 tuần trước

Nhân viên Hành lý - Mường Thanh Sài Gòn Centre

Mường Thanh Sài Gòn Centre

Thành phố Hồ Chí Minh

3 - 5 triệu

Cập nhật: 1 tuần trước

Nhân viên Bếp chính - Khách sạn Mường Thanh Hoàng Mai

Mường Thanh Grand Hoàng Mai

Nghệ An

Thương lượng

Cập nhật: 1 tuần trước

Bếp trưởng - Mường Thanh Grand Lào Cai

Mường Thanh Grand Lào Cai

Lào Cai

15 - 20 triệu

Cập nhật: 1 tuần trước

Nhân viên Hành lý (Bell man) - Khách sạn Mường Thanh Grand Hoàng Mai

Mường Thanh Grand Hoàng Mai

Nghệ An

Thương lượng

Cập nhật: 1 tuần trước

Nhân viên kinh doanh - Mường Thanh Luxury Đà Nẵng

Mường Thanh Luxury Đà Nẵng

Đà Nẵng

Thương lượng

Cập nhật: 1 tuần trước

Phó bộ phận buồng - Mường Thanh Luxury Đà Nẵng

Mường Thanh Luxury Đà Nẵng

Đà Nẵng

Thương lượng

Cập nhật: 1 tuần trước

Nhân viên Kỹ thuật - Mường Thanh Grand Nha Trang

Mường Thanh Grand Nha Trang

Khánh Hòa

Thương lượng

Cập nhật: 1 tuần trước

Nhân viên Lễ tân Nam - Mường Thanh Grand Nha Trang

Mường Thanh Grand Nha Trang

Khánh Hòa

Thương lượng

Cập nhật: 1 tuần trước

Quản lý chăm sóc khách hàng - Mường Thanh Luxury Đà Nẵng

Mường Thanh Luxury Đà Nẵng

Đà Nẵng

Thương lượng

Cập nhật: 1 tuần trước

Hiển thị 40 công việc trong 103 công việc

 Lọc danh sách công việc