Danh sách công việc

Trưởng bộ phận Buồng - Khách sạn Mường Thanh Sa Pa

Mường Thanh Sa Pa

Lào Cai

Thương lượng

Cập nhật: 3 tuần trước

Nhân viên Bell - Khách sạn Mường Thanh Sa Pa

Mường Thanh Sa Pa

Lào Cai

Thương lượng

Cập nhật: 3 tuần trước

Nhân viên lễ tân - Khách sạn Mường Thanh Sa Pa

Mường Thanh Sa Pa

Hà Nội

Thương lượng

Cập nhật: 3 tuần trước

Kinh doanh - Khách sạn Mường Thanh Sa Pa

Mường Thanh Sa Pa

Lào Cai

Thương lượng

Cập nhật: 3 tuần trước

Bếp chính - Khách sạn Mường Thanh Sa Pa

Mường Thanh Sa Pa

Lào Cai

Thương lượng

Cập nhật: 3 tuần trước

Bếp Trưởng - Khách sạn Mường Thanh Sa Pa

Mường Thanh Sa Pa

Lào Cai

Thương lượng

Cập nhật: 3 tuần trước

Nhân viên An ninh - Khách sạn Mường Thanh Luxury Đà Nẵng

Mường Thanh Luxury Đà Nẵng

Đà Nẵng

Thương lượng

Cập nhật: 1 tháng trước

Quản lý bộ phận Chăm sóc Khách hàng (Nữ) - Khách sạn Mương Thanh Luxury Đà Nẵng

Mường Thanh Luxury Đà Nẵng

Đà Nẵng

Thương lượng

Cập nhật: 1 tháng trước

Nhân viên chăm sóc khách hàng (Nữ) - Khách sạn Mường Thanh Luxury Đà Nẵng

Mường Thanh Luxury Đà Nẵng

Đà Nẵng

Thương lượng

Cập nhật: 1 tháng trước

Quản lý ca trực (Nam) - Khách sạn Mường Thanh Luxury Đà Nẵng

Mường Thanh Luxury Đà Nẵng

Đà Nẵng

Thương lượng

Cập nhật: 1 tháng trước

Hiển thị 20 công việc trong 28 công việc

 Lọc danh sách công việc