Danh sách công việc

Nhân viên Lễ tân - Khách sạn Mường Thanh Grand Sài Gòn Centre

Mường Thanh Sài Gòn Centre

Thành phố Hồ Chí Minh

Thương lượng

Cập nhật: 2 ngày trước

Nhân viên Nhà hàng - Mường Thanh Grand Quảng Trị

Mường Thanh Grand Quảng Trị

Quảng Trị

Thương lượng

Cập nhật: 3 ngày trước

Nhân viên Kỹ thuật- Khách sạn Mường Thanh Grand Quảng Nam

Mường Thanh Grand Quảng Nam

Quảng Nam

3 - 5 triệu

Cập nhật: 3 ngày trước

Nhân viên Kinh doanh - Khách sạn Mường Thanh Grand Quảng Nam

Mường Thanh Grand Quảng Nam

Quảng Nam

5 - 7 triệu

Cập nhật: 3 ngày trước

Nhân viên bếp căn tin - Mường Thanh Grand Đà Nẵng

Mường Thanh Grand Đà Nẵng

Đà Nẵng

Thương lượng

Cập nhật: 3 ngày trước

Nhân viên phục vụ nhà hàng - Mường Thanh Grand Đà Nẵng

Mường Thanh Grand Đà Nẵng

Đà Nẵng

Thương lượng

Cập nhật: 3 ngày trước

Nhân viên kỹ thuật - Mường Thanh Grand Đà Nẵng

Mường Thanh Grand Đà Nẵng

Đà Nẵng

Thương lượng

Cập nhật: 3 ngày trước

Nhân viên Phục vụ - Khách sạn Mường Thanh Grand Quảng Nam

Mường Thanh Grand Quảng Nam

Quảng Nam

3 - 5 triệu

Cập nhật: 3 ngày trước

Nhân viên thu ngân - Mường Thanh Grand Đà Nẵng

Mường Thanh Grand Đà Nẵng

Đà Nẵng

Thương lượng

Cập nhật: 3 ngày trước

Nhân viên vệ sinh công cộng - Mường Thanh Grand Đà Nẵng

Mường Thanh Grand Đà Nẵng

Đà Nẵng

Thương lượng

Cập nhật: 3 ngày trước

Hiển thị 10 công việc trong 116 công việc

 Lọc danh sách công việc